Veiligheid & Onderzoek

Veiligheid van personen in gebouwen is een belangrijk aspect dat voortdurend aandacht vraagt. ProJoule helpt bedrijven inzicht te krijgen in de risico’s en doeltreffende voorzorgsmaatregelen te nemen.

Iedereen wil kunnen werken of wonen in een veilige en gezonde omgeving. Dus is het zaak regelmatig te evalueren of de situatie nog voldoet aan de gestelde eisen.

Het aspect veiligheid is heel divers en het aantal risico’s dan ook talrijk. Denk aan legionellagevaar, brandveiligheid, inbraak, arbo aspecten… Veel van deze risico’s zijn goed te onderzoeken en te berekenen. Hiervoor gebruikt ProJoule specifieke software. Zo kunnen we diverse vlucht- en brandscenario’s simuleren. In bestaande situaties voeren wij op deze manier geautomatiseerde inspecties uit volgens de ARBO en NEN1010 (NEN3140).

Als veiligheid in het geding is

Soms kan de vraag ontstaan of een bepaalde situatie voldoende veilig of gezond is. Bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten of een geschil van technische aard. Dan is het wenselijk dat er een onafhankelijk en objectief deskundig onderzoek wordt uitgevoerd.

ProJoule heeft ruime ervaring op het gebied van klachtbehandeling op zowel bouwkundig, bouwfysisch als installatietechnisch gebied en kan u op vele manieren ondersteunen. Ons motto is: risico’s niet inschatten, maar berekenen.

Dit kunt u van ProJoule verwachten

Inzet en betrokkenheid van deskundige medewerkers met jarenlange ervaring. Wij ondersteunen u met:

  • onafhankelijk onderzoek en toetsing van diverse veiligheidsaspecten en gezondheidsrisico’s
  • geautomatiseerde inspecties volgens ARBO en NEN 3140
  • klachtbehandeling op bouwkundig, bouwfysisch en installatietechnisch gebied