Project management

Een project raakt vaak meerdere disciplines. Juist dan is organisatorisch overzicht belangrijk. Vanuit kennis en ervaring is ProJoule de partij die iedereen scherp houdt.

In de praktijk zien we het helaas nog vaak genoeg: er worden extra kosten gemaakt doordat niet alle aspecten en partijen in een bouwtraject goed op elkaar zijn afgestemd.

Oplossingen zijn achteraf vaak lastiger en kostbaar om te realiseren. Door volgens een plan te werken waarin iedere stap is uitgestippeld wordt het risico op meerwerk beperkt. Helemaal wanneer één partij daarbij optreedt als spin in het web.

Overzicht betekent snel schakelen

ProJoule is ervaren met projectmanagement, binnen verschillende sectoren en op wisselende schaalgrootte. Onze medewerkers denken altijd een stap vooruit, zijn alert op het tijdspad en checken of het werk volgens afspraak wordt uitgevoerd.

Eén aanspreekpunt zorgt voor overzicht en maakt tijdig schakelen snel mogelijk. Nog een voordeel: de aanwezige kennis van bouw- en installatietechniek is breed, modern en daarom direct toepasbaar.

Dit kunt u van ProJoule verwachten

Inzet en betrokkenheid van deskundige medewerkers met jarenlange ervaring. Wij ondersteunen u met:

  • projectmanagement
  • overzicht in de voortgang van uw project
  • één aanspreekpunt voor alle partijen