Installatie advies

Een veelgemaakte fout in bouwprojecten is dat er te laat wordt nagedacht over de klimaatbeheersing binnen het pand. Het vroegtijdig inwinnen van een deskundig installatieadvies voorkomt extra kosten en vertraging.

Een goed technisch advies begint bij het planontwerp, sluit aan bij het type bouw en de beoogde gebruiksactiviteit van het pand.  ProJoule streeft in ieder eindresultaat naar energetisch verantwoorde klimaathuishouding en optimale gebruikersvriendelijkheid. Uitgaande van haalbare oplossingen en rekening houdend met het budget.

Slimme stappen in de orientatie – of aanloopfase:

 • het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek in geval van bestaande bouw (in combinatie met de gewenste gebruikersactiviteiten)
 • een inventarisatie van de huidige energiestromen en aansluitend het berekenen van duurzamere alternatieven
 • het budgetteren van de bouw- en installatiekosten

Wanneer de uitkomsten van de eerste fase uitnodigen tot een vervolg is het raadzaam een Programma van Eisen (PvE) op te stellen. Hieruit volgt een voorlopig en uiteindelijk definitief ontwerp. Een zorgvuldig opgesteld PvE voorkomt verrassingen tijdens of na afloop van het bouwtraject.

De realisatiefase

Een uitgebreid technisch installatieadvies van ProJoule bestaat onder andere uit:

 • Technisch tekenwerk installaties ten behoeve van aanbesteding en aanvraag omgevingsvergunning
 • Bouwfysische berekeningen (EPG / ventilatie- en daglichtberekeningen)
 • Het vervaardigen van het installatiebestek (technische omschrijving/ functioneel / uitgewerkt bestek + tekeningen)
 • Het beoordelen van de inschrijvingen van de aannemer
 • Het uitbrengen van een gunningsadvies

Dit kunt u van ProJoule verwachten

Inzet en betrokkenheid van deskundige medewerkers met jarenlange ervaring. Wij ondersteunen u met:

 • professionele begeleiding tijdens iedere fase
 • het opstellen van een Programma van Eisen
 • het doen van berekeningen, tekenwerk, aanvragen en beoordelingen
 • het bijwonen dan wel leiden van bouw- of werkvergaderingen
 • het beoordelen van meer- en of minderwerken
 • het beoordelen / opname van uitgevoerd werk ter plekke