Energie & Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. ProJoule helpt bedrijfsgebouwen en of bedrijfsprocessen zo duurzaam mogelijk in te richten. Op basis van wat haalbaar is, met een optimaal effect.

Aan de basis van een toekomstbestendig pakket van energievoorzieningen ligt een gedegen onderzoek. ProJoule werkt daarbij volgens het principe van Trias Energetica:

1.  Beperk de energievraag

2.  Gebruik duurzame energie

3.  Pas dan – en alleen indien nodig – fossiele brandstoffen benutten

Aan de hand van de Trias Energetica stelt ProJoule een maatregelenpakket samen. Hierin is opgenomen hoe energieopwekking en distributie in een gebouw of complex op efficiënte wijze wordt gerealiseerd. En welke mate het energieverbruik daarmee wordt gereduceerd.

Een reëel advies advies komt altijd tot stand in samenwerking met de opdrachtgever en of de gebruiker én de operationeel uitvoerende(n). Samen onderzoeken we de opties en bepalen we de beste oplossing. Bovendien zijn deze stappen in veel gevallen volgens de wet milieubeheer vereist voor bedrijven of instellingen.

Kostenreductie versus duurzaamheid

Natuurlijk is het ook interessant om te onderzoeken hoe duurzame energiesystemen of de wijziging van uw energiedistributie financieel uitpakt. ProJoule kan op basis van het onderzoek de investering en terugverdientijd in kaart brengen. Hierbij houden we rekening met realistische toekomstperspectieven, zodat maximale exploitatiezekerheid gewaarborgd is.

Dit kunt u van ProJoule verwachten

Inzet en betrokkenheid van deskundige medewerkers met jarenlange ervaring. Wij ondersteunen u met:

  • analyses van energievoorzieningen
  • energiehaalbaarheidsstudies
  • energieonderzoek in industriële processen
  • kwaliteitsbeoordeling producten
  • energiesubsidietrajecten (door derden)
  • energiebeheer/monitoring
  • oplossingen voor falende installaties
  • verbeteren van energie(besparing)processen tijdens de bedrijfssituatie