Bodemenergie

In de jaren negentig werden systemen voor het benutten van bodemenergie voor het eerst toegepast. Inmiddels is deze technologie sterk doorontwikkeld en niet meer weg te denken in de moderne klimaattechniek.

Nieuwbouw

Onze ervaring is dat het al vaak interessant is gebleken de mogelijkheden om bodemenergie te benutten te onderzoeken. ProJoule ondersteunt uw nieuwbouwproject graag met advies en een ontwerp. Zodat deze complexe techniek ook voor u duidelijk te doorgronden is.

U kunt rekenen op duidelijke berekeningen die de haalbaarheid, kosten en het te verwachten rendement in kaart brengen. Natuurlijk nemen we u mee in de voor- en nadelen van de verschillende bodemenergie-installaties. Zo wordt kiezen een stuk eenvoudiger.

Bestaande bouw

Ondanks het verwachtte rendement van bodemenergie blijkt dat meer dan 70% van de in gebruik zijnde installaties niet werkt zoals beloofd. Helaas gaat daarmee veel duurzame energie verloren. Herkenbaar?

ProJoule optimaliseert bestaande en nieuwe bodemenergie-installaties. Zodat wél het maximale rendement behaald wordt. Indien nodig staan we u bij in situaties die vragen om klachtenbemiddeling.

Dit kunt u van ProJoule verwachten

Inzet en betrokkenheid van deskundige medewerkers met jarenlange ervaring. Wij ondersteunen u met:

  • onafhankelijk onderzoek naar de toepasbaarheid van bodemenergie in specifieke situaties
  • uitgebreide toelichting op voor- en nadelen van bodemenergie
  • onderzoek naar verwacht rendement van bodemenergie
  • het optimaliseren van bestaande bodemenergie-installaties
  • begeleiding bij en of uitvoering van de ontwerpfase in een nieuwe situatie
  • vergunningsverlening

ProJoule is NVOE gecertificeerd.

De 3 meest toegepaste bodemenergie systemen zijn:

Open systemen (WKO)
Bij de open systemen wordt grondwater uit de bodem als energiedrager gebruikt voor koelen of verwarmen. Een open systeem wordt ook wel WKO genoemd: warmte-koude opslag.

Gesloten systemen (VBWW)
Een gesloten systeem bestaat uit leidingen of buizen die in de bodem worden ingebracht en waar water doorheen circuleert. Energie-uitwisseling tussen het water in de leiding en de omringende bodem gebeurt door warmtegeleiding. Dit systeem betreft een VBWW: verticale bodemwarmtewisselaar. Voor gesloten systemen werkt ProJoule met EED (Earth Energie Designer).

Diepe geothermie
Bij diepe geothermie wordt de warmte van het grondwater op grotere diepte benut. De temperatuur van het grondwater dieper dan twee kilometer kan plaatselijk tussen veertig en honderdtwintig graden Celsius variëren.

NVOE

Gecertificeerd