Veiligheid / Onderzoek

vuur (2)

 Veiligheid van personen in gebouwen en terreinen worden door ons optimaal afgestemd. Dit aspect is zeer divers en varieert tussen legionellagevaar, brandveiligheid, inbraak, arbo aspecten, enz. Hiervoor gebruiken wij diverse computerprogramma’s zoals gebouwontvluchtingsimulaties en brandsimulaties om bijvoorbeeld overslag of doorslag te bepalen en voeren wij geautomatiseerde inspecties uit in bestaande situaties volgens de ARBO en NEN 3140.

Veiligheid is derhalve een aspect welke voortdurend in ons dagelijks werk is verweven en wij ons optimaal op oriënteren.

gebrekenOm reden van diverse oorzaken kan het wenselijk zijn dat er een onafhankelijk en objectief deskundigen onderzoek wordt uitgevoerd bij klachten of een geschil van technische aard. Projoule heeft een ruime ervaring op het gebied van klachtbehandeling op zowel bouwkundig, bouwfysisch als installatietechnisch gebied en kan u op vele manieren ondersteunen.