Installatieadvies

Technische advisering is voor zowel nieuwbouw als renovatie per gebouw en gebruiksactiviteit zeer divers in ideale energetisch verantwoorde klimaathuishouding en gebruikersvriendelijkheid.

Voor een gebouweigenaar is bij de creatie van een ideaal leef en/of werkklimaat van groot belang om in een vroegtijdig stadium de installatieadvisering in te plannen.
Door de individuele jarenlange opgebouwde ervaring van alle medewerkers binnen Projoule kunnen wij u begeleiden vanaf het planontwerp tot het behalen van het gewenste eindresultaat. Hierin valt te denken aan een haalbaarheidsonderzoek met verkenning van het gebouw in combinatie met de gewenste gebruikersactiviteiten. Het berekenen van duurzaamheids alternatieven en het inventariseren van de energiestromen. Het budgetteren van de bouw / installatiekosten.
Als de onderzochte mogelijkheden passen in “haalbare” oplossingen kunnen we het vervolgtraject opstarten met;

-      Het opstellen en vastleggen van een Programma van eisen en vervolgens 
       uitwerken van een voorlopig ontwerp tot een definitief ontwerp.
-      Na goedkeuring van de bovengenoemde ontwerpen, het uitwerken
       tot een technisch installatieadvies, met onder andere:

  • Technisch tekenwerk installaties t.b.v. aanbesteding en aanvraag omgevingsvergunning;
  • Bouwfysische berekeningen (EPG / ventilatie- en daglichtberekeningen);
  • Het vervaardigen van het installatiebestek (technische omschrijving/ functioneel / uitgewerkt bestek + tekeningen);
  • Het beoordelen van de inschrijvingen van de aannemer;
  • Het uitbrengen van een gunningsadvies.

Werkzaamheden tijdens de realisatiefase:
-       Het bijwonen dan wel leiden van bouw- of werkvergaderingen;
-       Het beoordelen van meer- en of minderwerken;
-       Het beoordelen / opname van uitgevoerd werk ter plekke.