Duurzaam / energieadvisering

IMGP1982

Projoule energie en installatie advies kan voor u diverse energieonderzoeken uitvoeren die leiden tot een toekomstbestendig pakket van energievoorzieningen van een gebouw of bedrijfsproces. Wij werken volgens het principe van Trias Energetica op de volgende wijze en volgorde:

1.  Beperk de energievraag

2.  Gebruik duurzame energie

3.  Pas dan, fossiele brandstoffen gebruiken

Met bovenstaande methode wordt uiteindelijk een maatregelenpakket samengesteld hoe energieopwekking en distributie in een gebouw of complex op efficiënte wijze wordt gerealiseerd en energieverbruik wordt gereduceerd.

In onze advisering betrekken wij de opdrachtgever en/of de gebruiker alsook de operationeel uitvoerende(n) om tot uitgebalanceerde oplossingen te komen. Dit zijn onderzoeken welke in veel gevallen volgens de wet milieubeheer zijn verreist voor bedrijven of instellingen.

Afhankelijk van de eisen en wensen kunnen duurzame energiesystemen of wijziging van energiedistributie qua investering en terugverdientijd hierbij in kaart worden gebracht.

Hierbij wordt te allen tijde rekening gehouden met realistische toekomstperspectieven en wordt tevens de maximale exploitatiezekerheid voor de opdrachtgever gewaarborgd.

Wat verstaan wij onder energieadvisering?

  • Analyses energievoorzieningen
  • Energiebesparingen
  • Energiehaalbaarheidsstudies
  • Energieonderzoek in industriële processen
  • Kwaliteitsbeoordeling producten
  • Energiesubsidietrajecten (door derden)
  • Energiebeheer/monitoring
  • Oplossingen voor falende installaties
  • Verbeteren van energie(besparing)processen  tijdens de bedrijfssituatie