Bodemenergie WKO

WKO (Warmte-koudeopslag) systemen zijn niet meer weg te denken in de moderne klimaattechniek. WKO is een volwassen technologie die ontwikkeld is in het begin van de jaren negentig. De techniek is volwassen, commercieel aantrekkelijk en kan zonder subsidie rendabel worden toegepast.

De toegepaste bodemenergie systemen zijn;

Open systemen (warmte/koude-opslag, WKO)
Bij de open systemen (WKO) wordt grondwater uit de bodem als energiedrager gebruikt voor koelen of verwarmen. Daarna wordt het grondwater weer in de bodem geïnjecteerd.

Verticale Bodem Warmtewisselaars (gesloten systemen, VBWW)
Gesloten systemen of verticale bodem warmtewisselaars bestaan uit leidingen of buizen die in de bodem worden ingebracht en waardoor water circuleert. Energie-uitwisseling tussen het water in de leiding en de omringende bodem gebeurt door warmtegeleiding.

Diepe geothermie
Bij diepe geothermie wordt de warmte van het grondwater op grotere diepte benut. De temperatuur van het grondwater dieper dan twee kilometer kan plaatselijk tussen veertig en honderdtwintig graden Celsius variëren.

Voor zowel onderzoek en ontwerpstadium als vergunningsverlening is Projoule NVOE gecertificeerd en inzetbaar als deskundig adviseur.

WP installatie

Het is bekend dat meer dan 70% van de in gebruik zijnde installaties niet werken zoals ze zijn aangeschaft. Hiermee gaat veel “duurzame” energie verloren. Projoule houd zich bezig met het optimaliseren van bestaande en nieuwe bodemenergie installaties.

Voor gesloten systemen werken wij met EED (Earth Energie Designer)