BIM

“Projoule Energie en installatie advies is voortdurend bezig het bouwproces te optimaliseren, met specifieke uitgebreide advisering. Een omslag in het bouwen is de integratie van BIM (Bouw Informatie Model), waarin Ruimte, Esthetica, Constructies en installaties volledig geïntegreerd worden ontworpen en ge-engineerd.

Bouwen is anno 2013 een complex samenspel van veel disciplines, elke schakel in het proces werkt weer met andere schakels samen. BIM kan hierin veel vereenvoudigen. Echter concepten kunnen op vele manieren worden gepresenteerd, waarbij de eigenlijke definitie uitermate ruim kan worden geïnterpreteerd. BIM is de meest ingrijpende innovatie van de laatste jaren in de bouwsector.

Het concept:
BIM kan het best worden omschreven als virtueel bouwen waarbij alle relevante informatie gedurende het gehele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en geven input aan dit informatiesysteem, logischerwijs is dit systeem on-line en daardoor actueel beschikbaar. De grote voordelen gaan zich openbaren bij wijzigingen in het ontwerp, een wijziging geeft onmiddellijk alle consequenties inzichtelijk voor alle participanten. Projoule geeft het unieke voordeel dat zij met de jarenlange kennis het volledige traject van ontwerp en engineering tot op componentniveau (uitvoering) binnen haar eigen bedrijf uitvoert in de meest complexe bouwwerken.

Belangrijkste kenmerken van “BIM ”, op een rij:

  • Eén aanspreekpunt, één ontwerpcontract, één verantwoordelijke partij voor het gehele ontwerp.
  • In BIM kan reken en calculatiesoftware worden gekoppeld, waardoor financiele aspecten online inzichtelijk zijn.
  • BIM realiseert een “protototype” van het gebouw
  • In BIM wordt de planning beheert, waardoor leveringen Just in Time worden gecoördineerd.
  • Een effectief bouwproces, waarbij de faalkosten aanzienlijk afnemen van 11% naar ca. 5%.
  • Geen informatieoverdracht gedurende het gehele ontwerp en voorbereidingstraject aan derden.
  • Coordinatie tussen installaties, bouwkunde en constructies is optimaal afgestemd.
  • Na voltooiing van het project zijn alle gegevens van het gebouw ten behoeve van een optimale exploitatie voorhanden en dient ook voor onderhoud en reparatie te worden gebruikt.
  • De werkvoorbereiding is een 100% realistische invulling van het geïntegreerde bouwproject en is ook volledig virtueel inzichtelijk (3D).

Als adviesbureau hebben wij jarenlange ervaring en deskundigheid met betrekking tot het ontwerpen van gebouwgebonden installaties in combinatie met constructies en bouwfysica.