Diensten

“Projoule is uw ontzorg partner in een diversiteit van activiteiten:

Wij zijn betrokken bij kleine en grote projecten vooral in de overheids- en onderwijshuisvesting, industrie en de gezondheidszorg waarin onze advisering en dienstverlening voornamelijk betrekking heeft op:
– het geven van installatietechnische adviezen in de gebouwde omgeving;
– het maken van installatieontwerpen, omschrijvingen, bestekken en tekeningen;
– het maken van budgetoverzichten, kosten- en exploitatiebegrotingen;
– het begeleiden van de uitvoering (toezicht) van de technische installaties;
– het uitvoeren/rapporteren van de eindoplevering.

Ons bureau staat bekend als een bureau, dat niet alleen de technische installaties adviseert, doch zich tevens bezighoudt met innovatieve en “grensoverschrijdende zaken”, zoals:
– het optimaliseren en efficiënt ontwerpen van voorzieningen in gebouwen, veelal met      toepassing van nieuwe technieken;
– het “ontzorgen”en ondersteunen van de opdrachtgever
– het aanvragen van alle mogelijke subsidies;
– het kosten- en tijdsplanningaspect van technische installaties;
– het samenspel met de bouwkundige ontwerpen, met name op het gebied van      duurzaamheid en de energie huishouding;
– het adviseren op het gebied van bouwfysica en akoestiek.

Naast bovengenoemde werkzaamheden is Projoule tevens uw partner in een diversiteit van activiteiten:
– haalbaarheid onderzoeken;
– deskundigen onderzoek en inspectie;
– bouwfysica o.a. EPG-berekeningen, geluid en akoestiek;
– verduurzaming van installaties;
– duurzame energievraagstukken (thermodynamica-onderzoeken) en oplossingen;
– bodemenergie WKO;
– energiebeheersing werktuigbouwkundig en elektrotechnisch;
– veiligheid o.a. legionellabeheersing  (wtb) en inspecties van elektrotechnische-
installaties (NEN 1010 & NEN3140);
– rekenwerk en (BIM) tekenwerk;
– coördinatie van beheer en onderhoud van installaties / MJOB, NEN 2767 conditiemeting.